hoofdstuk 7

ROTZAKKEN
invloed van micro-organismen op de hersenen

 

Cees de Gast ets:
titel ‘reis der letteren’

 

Hoofdstuk 7
Baarlo‘.
Dagopvang, begeleiding, creatieve ruimte, 3 x per week vervoer. 
’s Morgens klaar staan en aan het einde van de namiddag weer terug naar huis.

Het gaat een paar jaar goed.