hoofdstuk 9

ROTZAKKEN
invloed van micro-organismen op de hersenen

 

Cees de Gast ets: titel ‘anders’, 1983, formaat 37 x 32 cm., oplage 10 exemplaren

Hoofdstuk 9
‘Zijn kunst’.

Nadat Cees zijn studies in de kunst voltooid had, stortte hij zich vol overgave op allerlei vormen in het ontwerpen van kunst. De grafische kant bleef voor hem zeer belangrijk, maar langzaam groeide hij naar het maken van series bij de uitvoering van allerlei gemengde technieken.
Hij maakte reeksen in metaaltechniek. Ontwierp wand reliëfs van meer dan twee meter hoogte. Van die grote werken zijn er zeven ontwerpen gemaakt waarvan hij er slechts drie heeft voltooid. Een vierde, (de onvoltooide) is te zien in zijn expositieruimte. Met dit werk was hij bezig toen die twee rotzakken hem overvielen. Zijn etsen zijn doorgaans kleurrijk afgedrukt. Steeds wisselend, wel seriematig. Het wisselende kleurgebruik in zo’n serie en daarnaast ook het toevoegen of juist weglaten van beelden bij het afdrukken, is volgens velen zeer uniek te noemen. 

‘Opening kunstruimte’

Onze buurman Willem overleed in september 1987. Na zijn dood heeft hij zijn gedeelte van de fabriek als nalatenschap geschonken aan de provincie Limburg. In zijn testament is bepaald dat het gebouwde aangewend moet worden voor de kunst. Op zijn uitdrukkelijk verzoek moet de ruimte gebruikt gaan worden door jonge kunstenaars met een voltooide opleiding aan een kunstacademie. De executeur testamentair, de notaris die belast is met het uitvoeren van de wilsbeschikking, besluit dan om Cees de Gast te raadplegen over het invullen van de wens van de overleden buurman. Er wordt druk overlegd. Samen met de gemeente, de provincie en met de notaris komt er na een poosje een plan op tafel.

info: anskreb@ziggo.nl