Hoofdstuk 9.1 ‘zijn boek’

ROTZAKKEN
invloed van micro-organismen op de hersenen

Cees de Gast, de graficus herontdekt. Boek met 53 afbeeldingen van zijn kunst

Zijn Boek

‘CEES DE GAST, de graficus herontdekt’

In de zomer van 2016 verscheen het boek(je) ‘CEES DE GAST, de graficus herontdekt’. Het is een soort catalogus, totaal achtenveertig pagina’s met daarin opgenomen drieënvijftig afbeeldingen van zijn grafische werken. Dit geeft slechts een zeer beknopt overzicht van de kunst die door hem gemaakt is voordat hij ziek werd. Het bijzondere in zijn werk komt goed tot uitdrukking, bijvoorbeeld, door bij het afdrukken van zijn grafiek veelvuldig gebruik te maken van toevoegingen of juist weglatingen in de reeds bestaande vormgeving. Kenners zien die bijzonderheid direct en blijven de werken van Cees de Gast nu ook nog tot de modernen rekenen. Verder komt al bladerende door de pagina’s het veelzijdige kleurgebruik goed naar voren, wat een sterke eigenschap van hem wordt genoemd. Hij had al tijdens zijn opleiding aan de kunstacademie het lef om de metalen plaat of de lithosteen heftig aan te tasten. Ook wordt in de beoordelingsdocumentatie van zijn eindstudie vermeld dat hij het aandurfde om te spelen met tegenstellingen, zodat grillige vormen gecombineerd zijn met vaste geometrische vormgeving. 


Info: Ans Krebbeks tel. 0650600664  –  anskreb@ziggo.nl