Vrijdagmiddag column 29 januari 2021

Dat er wat gaat gebeuren met en in de bekende fabriek langs de Rijksweg, midden in het centrum van Reuver, heb ik al bekend gemaakt. Gedurende de lange tijd dat ik daar mocht wonen en werken, heb ik e.e.a. uitgezocht over de geschiedenis van het bouwwerk. Vandaag een 2e deel van de historie:

In 1922 verscheen de aankondiging van een openbare verkoop. Openbare Verkoop van TABAKSFABRIEK met verdere GEBOUWEN en BOUWLAND  te Reuver: De Notarissen M.A. Joosten te Venlo en H.M.J. Verheggen te Blerick zullen te Reuver op Dinsdag 29 Mei 1923 te 4½ uur n.m. in het Stationskoffiehuis bij den heer  F. Sanders krachtens zijn principaal publiek veilen en verkoopen: te Reuver, gemeente Beesel:
Koop 1. De in volle werking zijnde tabaksfabriek ‘Kentucky’ met verdere gebouwen en erf aan den Rijksweg in de kom, bij het station, sectie D No. 1847, groot 7 aren.
Koop 2 en Koop 3 werden op die dag geveild als Bouwland. 

Tot 1923 zou de  Tabakfabriek blijven bestaan. Er kwam een nieuwe eigenaar, de N.V. BERGER’S BANK TE VENLO. Omstreeks 1798 was de familie Berger uit Duitsland (Vierssen) naar Venlo gekomen. Deze familie was rond 1920 de eigenaar van veel zaken en bedrijven. Voornamelijk ondergebracht in N.V.’s. De Berger’s bank was één van die Naamloze Vennootschappen. Deze bank kocht in 1923, vermoedelijk door slechte financiële omstandigheden van de roltabakfabriek, de opstallen en de grond in Reuver. De N.V. Berger’s Bank werd later (ook weer wegens financiële omstandigheden) overgenomen door de Amsterdamsche Bank.* Het fabriekspand in Reuver bleef in de komende crisisjaren lange tijd leeg staan. In de periode van leegstand komen we steeds wisselende gebruikers tegen. Soms wordt de fabriek gebruikt om tijdelijk te kunnen wonen. Eén van de gebruikers was de STOOM- TABAKS- EN SIGARENFABRIEK ANDREAS KREIJKAMP TE REUVER (L). Niet te verwarren met Alphons Kreykamp staat in diverse aankondigingen.)
* de Amsterdamsche Bank ging later over in een samenwerking met de ABN bank. Thans de ABN-Amro bank genoemd
Wordt vervolgt…

 

Lijnen Anders (3)
Titel Lijnen Anders, oplage 25 exemplaren in verschillende kleurendruk                       formaat 15 x 17 c

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *